FIRST® LEGO® League i skolen

"Kanskje aller viktigst er mulighetene FLL gir til å bygge stolthet for eget lag, egen klasse og egen skole. Stolthet det snakkes om rundt middagsbordene. Stolthet som bygger skolens identitet. Stolthet som vekker lokalsamfunnet og næringslivets interesse for hva det jobbes med i skolen" - Eirik Jåtten, rektor 

"Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong" (Læreplanen, overordnet del).

FIRST® LEGO® League: Challenge får elevene muligheten til å forske på samfunnsaktuelle tema, definere en egenvalgt problemstilling, og finne en innovativ løsning på sitt problem/utfordring.

Elevene får kjennskap til, og erfaring med programmering og teknologi som bidrar til å gjøre dem rustet til å møte den digitale og høyteknologiske verden utenfor skolen. 

FIRST® LEGO® League arbeider man som lag, og det er verdifullt for barn/ungdom å oppleve verdien av og utfordringene man har i et samarbeid. Fokuset på Kjerneverdiene i FIRST® LEGO® League er helt sentrale i arbeidet, og gir gode og konkrete beskrivelser av samarbeid, inkludering, utholdenhet, respekt mm. 

Mange veiledere opplever at klassemiljøet får et løft når de er med på FIRST® LEGO® League og at det igjen påvirker det generelle læringsmiljøet på en positiv måte. 

Relevans for fagfornyelsen

FIRST® LEGO® League tilrettelegger for utforskende læring og gir: 

 • Relevante oppdrag med samfunnsaktuelle tema
 • Oppmuntrer til nysgjerrighet, refleksjon og utforskning 
 • Bidrar til dybdelæring, og kobling av teori og praksis
 • Verdibasert og utforskende arbeidsmåte, som styrker samholdet og gir lagfølelse
 • Gode forutsetninger for tilpasset opplæring og mestringsfølelse for alle
 • Muligheten til å oppnå en rekke kompetansemål i mange fag - FLL er en del av læreplanen, ikke et tillegg til!

Tverrfaglige tema

Gjennom å delta i FLL, får elevene førstehånds erfaring med:

 • Folkehelse og livsmestring som fremmes av sosial læring i medgang og motgang gjennom arbeidsperioden. Gode læringsopplevelser og påvirkning på egen læring motiverer til utholdenhet og selvstendighet
 • I bærekraftig utvikling står teknologisk kompetanse sentralt og samarbeid inspirer til innovasjon og entreprenørskap
 • Elevene får oppleve demokrati og medborgerskap med eierskap til eget prosjekt og innflytelse over egne og andres arbeidshverdag. 
IMG_0131x
FIRST® LEGO® League er et fantastisk metode for å oppnå både de grunnleggende ferdighetene og en rekke kompetansemål innenfor mange fag i læreplanen:
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • K&H
 • Teknologi i praksis
 • Programmering valgfag
...og mange andre fag avhengig av hva som er årets tema

Vi har utarbeidet et eget dokument med alle mål i læreplanen som er relevante dersom man deltar i FIRST® LEGO® League. Dette dokumentet finner dere her:

knapp-fagfornyelsen-g
 
Når årets oppdrag er lansert i september, vil det også komme en oversikt over relevante kompetansemål knyttet til årets oppdrag. 

Det verdifulle vanskelige

En algoritmisk tenker må ha strategier for å oppdage at noe er feil, og rette dem. Å lære hvordan man håndterer feil og motgang i et prosjekt uten å gi opp i frustrasjon, er en verdifull del av læringsutbyttet. Ved å stegvis bryte ned oppdraget i mindre deler gjennom systematisk problemløsning, bygger elevene kognitiv kondis. 

  

statistikk1
statistikk2

IMG_8565x-presentasjon

FIRST® LEGO® League er ikke bare for realfagsinteresserte, her er det rom for alle roller:
 • Prosjektlederen
 • Designeren
 • Mekanikeren
 • Forskeren
 • Fotografen
 • Programmereren
 • .. og andre roller som passer akkurat din elevgruppe. 


 

IMG_8342x-deltakere

publikum-finale

Skole-hjem-samarbeid

FIRST® LEGO® League er en flott måte å engasjere foreldre på. Foreldre kan for eksempel:

 • være faglige bidragsytere
 • ha ansvar for deler av laget/prosjektet (for eksempel robotdelen)
 • arrangere FLL-kvelder
 • bidra med administrering
 • følge tidsskjema på turneringsdagen
 • være supportere
 • være eller skaffe sponsorer