Ressurser for veilederen

Å være veileder for FIRST® LEGO® League kan oppleves som krevende, men også svært givende! På denne siden vil du finne mange gode ressurser, både knyttet til bruk av FLL i skolen og ressurser som er nyttig uansett organisering. 

Veilederhefte

Veilederheftet lastes direkte ned fra Veiledersiden ved oppdragsslipp. Du finner det under "Nedlastinger" når du har logget inn. 

I veilederheftet finner du veiledning til gjennomføring av FIRST LEGO League gjennom 12 økter. Det er ikke et krav om å følge veilederheftets økter, men det kan være til god hjelp, spesielt om man er ny.

Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i veilederheftet, oppdrag og regler. 

veil-hefte

 


IMG_9865x

Ressurser for deg som er veileder i skolen

FIRST LEGO League Challenge passer svært godt i arbeidet med Fagfornyelsen, og man kan oppnå mange mål, både i Overordnet del og i de enkelte fagene. Spesielt er matematikk, norsk, naturfag, samfunnsfag, K&H og engelsk aktuelle fag i tillegg til flere basert på tema.

Vi har utarbeidet et dokument med alle relevante kompetansemål for FIRST LEGO League. Det finner du her:

knapp-fagfornyelsen-g
 

Etter oppdragsslipp vil det komme et eget dokument med kompetansemål som er aktuelle for denne sesongen. 

 

Skole-hjem-samarbeid

Eksempler fra veiledere og lag

Framdriftsplan

Eksempel på budsjett

Rapportinnlevering mal

Rapportinnlevering eksempel (merk at markedsføring ikke lenger er en egen kategori)

Markedsføring

Logoer - Overordnet og Challenge

Denne sesongens logoer: RePLAY

Profilhåndbok - forteller retningslinjene for bruk av logo etc.  - NY 2020

Presentasjon av FIRST® LEGO® League - PowerPoint

Verveflyer

Sponsorsøknad mal

Årsrapport - 2017 - 2018 - 2019

Evalueringer - (kommer)