Kjerneverdiene i praksis

For noen er arbeidet med kjerneverdiene litt utfordrende å komme i gang med, men med disse tipsene så skal det være en enkel sak, og en svært positiv ting å jobbe med.

kjerneverdier-web

Kjerneverdiene er grunnsteinen i FLL. De beskriver verdiene og prinsippene deltakerne skal følge under deltakelsen, og forhåpentligvis etter.

Veiledere som har vært med over flere år og har hatt muligheten til å delta på internasjonale turneringer sine lag, sier at det å oppleve kjerneverdiene i praksis mellom lokale og internasjonale lag er rørende og sterkt, og at de gjør deltakerne skodd for å bli gode verdensborgere.


Kom i gang med kjerneverdiene ved å følge disse tre rådene:

- Bruk PowerPointen «Teambuilding» jevnlig for å bygge tillit og glede i laget. Husk, du kan gjøre en av deltakerne ansvarlig for å gjennomføre disse øvelsene.

- Les «Slik gjør du det!». På side 12 finner du mer om kjerneverdiene.

- Bruk PowerPointen «1-2-3 Kom i gang!» for å sette i gang refleksjoner rundt kjerneverdiene med laget ditt. Kanskje dere kan lage en plakat med regler for laget?

- Ta bilder underveis. Gjør det til en morsom ting å poengtere når et medlem gjør noe som er i tråd med kjerneverdiene.
La det gå sport i å være et godt lagmedlem!

Og sist, men ikke minst, ha det gøy!
kjerneverdier-web