FIRST® LEGO® League Discover - Lekende læring i barnehagen

Bli med på et pedagogisk realfagsprosjekt, godt forankret i rammeplanen!

Discover er FIRST® LEGO® League for de yngste barna. 
Gjennom lek lærer barna seg å samarbeide, og de får stimulert sin naturlige nysgjerrighet, skaperglede og utforskertrang. 
 
FIRST® LEGO® League er verdens største kunnskaps- og teknologi-konsept, og  arrangeres hvert år over hele verden. Konseptet er delt i tre divisjoner: Discover for aldersgruppen 4-6 år, Explore for aldersgruppen 6-9 år, og Challenge for barn og unge mellom 10-16 år.
 

Fokus på fysisk aktivitet

Hvert år kommer et nytt oppdrag som gir barna en utfordring de skal jobbe med. Oppdraget for 2021 heter Playmakers, og har lek og fysisk aktivitet som tema.

Mer om årets oppdrag!

Etter påmelding vil dere få tilgang til en egen side for å laste ned deltaker- og veilederhefter. Øvrige ressurser finnes tilgjengelig på nettsiden.

Discover passer inn i barnehagenes rammeplan og mål, og skal:
• utvikle selvtillit og sosiale ferdigheter
• stimulere naturlig nysgjerrighet, skaperglede og utforskertrang
• gi gode læringsvaner
• vise sammenheng mellom den virkelige verden og STEM-ferdigheter     (realfag, teknologi og kunst)
• gi gode opplevelser og meningsfulle utfordringer

Hva trenger barnehagen for å delta og hvem i barnehagen kan være veiledere?IMG_9174x-web
Header Steampark
Totalt påmeldte lag
0
6
1

Påmelding

I år er det kun 150 lag som kan delta FIRST® LEGO® League Discover! 

Etter påmelding får dere tilgang til en egen side for å laste ned deltaker- og veilederhefte. 

  

Dere må også bestille en prosjektpakke, og i tillegg trenger lagene en mengde med DUPLO.
Vi anbefaler LEGO® DUPLO® Steam Park. Det er et stort DUPLO-sett som kan brukes år etter år. Ett STEAM-park sett rekker til to lag om man gjennomfører samtidig. Dersom barnehagen har mye DUPLO fra før, kan disse selvsagt benyttes.

Gå til påmelding