Kom i gang med kjerneverdiene i klasserommet

Ønsker du å komme godt i gang med kjerneverdiarbeidet i år? Som veileder er en av dine oppgaver å gjøre elevene klare over hva kjerneverdiene er, og hvordan og når de jobber med dem.

kjerneverdier-web
For å få en god start, kan det være nyttig med en prosess som lar elevene reflektere og legge planer for arbeid med kjerneverdiene i arbeidsperioden. Her kommer en enkel gjennomgang av kjerneverdiprosessen fra ressursen vår 1-2-3 Kom i gang!

La elevene sitte i grupper på tre og tre. Bruk presentasjonen 1-2-3 Kom i gang! og bla frem til lysbildet om arbeid med kjerneverdiene. Fortell dem at i alle samarbeid de kommer til å delta i, vil de oppleve ulikheter og kanskje til og med uenigheter. Si også at en god plan for hvordan en skal takle disse utfordringene er nøkkelen til å løse de problemene som måtte dukke opp. Videre skal elevene legge en plan for hvordan de skal takle noen av disse utfordringene. Be elevene notere svarene sine underveis mens du presenterer spørsmålene:

Inkludering:
Hvordan vil dere inkludere alles ideer, og hvordan vil dere løse uenigheter i gruppa?
Hva vil dere gjøre hvis en eller flere i gruppen ikke gjør det som dere har avtalt?

Lagarbeid:
Hvordan skal dere jobbe som et lag?
Hva er viktigst i akkurat deres lag?

Moro:
Hvilke tiltak vil dere gjøre for at dere skal ha det morsomt fra i dag og frem til turneringen?
Hva skal til for at hver av dere føler dere stolte over innsatsen deres fra i dag og frem til turneringen?

Mellom hver bolk tar du en runde i plenum hvor elevene deler svarene og forslagene sine. Hjelp dem å reflektere over dem, og la medelevene være med å komme med forslag eller spørsmål til hverandres svar eller refleksjoner. Minn dem også på at det er viktig å gi konstruktive tilbakemeldinger, ikke kritikk.

Som resultat av denne prosessen, kan du la gruppene lage en plakat eller liste med regler som skal henge i klasserommet. Denne skal oppsummere hvordan de vil jobbe sammen som lag og hvordan de skal løse uenigheter underveis. Plakaten vil gjøre det ekstra tydelig de gangene de klarer å løse utfordringer som et lag takket være planen de la innledningsvis. Det å dokumentere arbeidet underveis, vil også hjelpe elevene å forberede presentasjonen sin av kjerneverdiarbeidet!
kjerneverdier-web