Pedagoggruppen i FIRST LEGO League

FLL-pedagogene er en engasjert og dyktig gruppe som består av ti pedagoger med et hjerte for FIRST LEGO League. I våre månedlige møter jobber vi sammen for å kvalitetssikre materiell, og for å skape nye ressurser og ideer som kommer alle veiledere til gode.

pedagog2
Gruppen ble opprettet i 2022, og består hovedsakelig av pedagoger, men også noen ekstra engasjerte veiledere fra FLL Challenge og FLL Explore. Noen er nye i FIRST LEGO League, andre er rutinerte veiledere som har vært med i mange år. Fellesnevneren er at alle er dypt engasjert i konseptet, og at de ser verdien læringsutbyttet har for elevene, både i skolen og i livet. 

Formålet med gruppen er at veilederne i nettverket også skal få ha innvirkning på det som skjer i FIRST LEGO League, slik at det blir best mulig tilpasset bruk i skolen. I tillegg ønsker vi som jobber med FIRST LEGO League å ha fingeren på pulsen der magien skjer: i klasserommet. 

Gruppen møtes på nett en gang i måneden. Målet vårt er både å lytte til veilederne som er med, men også skape en arena for idéutveksling og erfaringsdeling, som kommer oss alle til nytte. Medlemmene er også med å kvalitetssikre årets oppdrag, og gir tilbakemelding på andre ressurser, eller påpeker om noen mangler. Når oppdragsslipp nærmer seg er de som ønsker det med å lese gjennom oppdraget for å sikre at det er lett å forstå og at det vil passe godt inn i en skolehverdag. 

I tillegg til å delta i møtene så dukker det opp mange spennende muligheter til samarbeid ellers i året. I gruppen har vi blant annet en Explore-fantast som i fjor ønsket å lære enda mer om Explore og hvordan andre skoler og lag jobber med det. Denne pedagogen var derfor dommer på Skandinavisk finale for å lære mer om elevenes læringsutbytte, og å få se deltakelsen fra flere sider. Et annet medlem deltok som dommer på robotbanen for første gang, mens en tredje var med som veileder for er Explore-lag. Vi ser etter slike samarbeidsmuligheter hele tiden, og håper å kunne utnytte enda flere gode muligheter sammen i fremtiden. 

Om du synes arbeidet i FLL-pedagogene høres spennende ut og du har lyst til å bidra, så la oss høre fra deg. Om du er en engasjert veileder, gjerne pedagog i skolen i Norge eller Sverige, ta kontakt med june@firstscandinavia.org for å melde interesse. Det er plass til flere!


pedagog1
pedagog2