"FIRST® LEGO® League Explore er engasjerende og givende arbeid" 

                                                                                                                       Brunstad, veileder 

Hvorfor FIRST® LEGO® League Explore?

 • Gir erfaring med arbeidsmetoder og organisering som ligner arbeidslivet
 • Styrker samholdet i klassen og er godt for klassemiljøet - gir lagfølelse
 • Gir deltakerne mulighet til å jobbe med reelle problemstillinger
 • Kan være med å øke rekrutteringen til realfaglige studier
 • Gjør realfag og teknologi tilgjengelig og morsom
 • Øker kunnskapen om programmering og design
 • Gir barn mulighet til å jobbe med innovasjon
 • Oppmuntrer til oppfinnsomhet og kreativitet
 • Skaper personlig og faglig utvikling

Den givende jobben med å være veileder i FIRST® LEGO® League Explore innebærer å veilede, oppmuntre og støtte barna gjennom prosjektperioden.     

FIRST® LEGO® League Explore fremmer interessen for matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag og ikke minst fremmer Explore et godt klassemiljø.

På denne veiledersiden vil du finne informasjon om det å være veileder, hvordan konseptet passer i skolen og gode ressurser for arbeidet som veileder.
header-IMG_6812-veileder


TREDELING_NO_2019


Hver høst lanseres et nytt oppdrag med et samfunnsaktuelt tema. Barna skal forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på denne. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk.

Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna også lage en LEGO®-modell ved bruk av et Exploresett og LEGO® Education WeDo eller SPIKE Essential.  Forskningen og modellen skal presenteres foran dommere på en turnering. 

Barna får:

 • forske på det som dagens forskere forsker på
 • kjennskap til samfunnsaktuelle problemstillinger
 • lære samarbeids- og presentasjonsferdigheter
 • lage en poster/plakat
 • designe en modell med Exploresettet
 • programmere en LEGO® Education WeDo eller SPIKE Essential
 • presentere arbeidet sitt på en turnering
header-IMG_6879-klasserom
Totalt påmeldte lag
1
1
6

Påmelding

Påmeldingen til FIRST® LEGO® League Explore 2021 er i gang!

Lagene behøver: 1 stk. LEGO® Education WeDo og 1 stk. Exploresett for å løse oppdraget.
Begge deler kan bestilles på FIRST Scandinavia Partner.

Påmeldingsavgift: NOK 1000. Påmeldingsavgiften inkl. 7 t-skjorter, tilgang til årets oppdrag oppdrag samt tilgang til egen lagside på hjernekraft.org.
Gå til påmelding

Kostnader og utstyr


Påmeldingsavgift: 1000 NOK per lag

Påmeldingsavgiften inkluderer

 • 7 t-skjorter (6 t-skjorter til barn og én t-skjorte til voksen veileder)
 • Egen lagside på hjernekraft.org
 • Tilgang til årets oppdrag.
Om det er flere enn 6 barn på et lag kan ekstra t-skjorter bestilles utenom. 

LEGO® Education WeDo eller SPIKE Essential & Exploresett


WeDo eller SPIKE Essential og Exploresettet kan kjøpes på 
FIRST Scandinavia Partner. 

Laget må også ha en PC/MAC/nettbrett tilgjengelig for programmering av WeDo eller SPIKE Essential. I tillegg kommer materiell til utforming av posteren.

FIRST® LEGO® League Kjerneverdier

Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

 • Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
 • Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
 • Innvirkning:  Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
 • Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter. 
 • Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
 • Moro: Vi har det gøy!
header-IMG_7373x-stand

KISS -

Keep It Simple, Silly


I ingeniørverden er enkle løsninger bra fordi komplekse løsninger øker sjansen for at noe kan gå galt. Da blir det vanskelig å reparere, koster mer og er vanligvis vanskeligere å kontrollere. Men selvfølgelig; ikke alle komplekse løsninger må forkastes. Selv de yngste barna blir lett dratt mot vanskelige og komplekse løsninger, så veilederen bør sikkert komme inn på KISS flere ganger i prosessen. Oppfordre og still spørsmål slik at barna lager løsningene så enkle som mulig.

Å være veileder innebærer å gi barna veiledning, oppmuntring og støtte. Sist, men ikke minst, vil FIRST LEGO League gi barna en fin, lærerrik og morsom opplevelse. Som veileder skal du oppmuntre barna gjennom prosjektperioden; fra oppdragsslipp i september og åtte uker frem til deltagelse på en turnering.

Hvert lag må ha minst en voksen veileder. Veiledere kan være lærere, foreldre eller andre voksne som liker å samarbeide med barn. Som veileder må du styre læringsprosessen, men la barna løse oppdraget uten at du kommer med løsningene. Veilederen er lagets kontaktpunkt, veileder laget, tilrettelegger og driver barna i mål med prosjektet. Veilederen er bindeleddet mellom lagmedlemmene, foreldrene, skolen og andre involverte. Som veileder vil du finne masse støttende materiell, blant annet under ressurser.

en-god-veileder