Kurs

FIRST Scandinavia Partner tilbyr 2 ulike kurs i forbindelse med FIRST® LEGO® League Explore

LEGO® Education WeDo 2.0 introduksjonskurs

LEGO® Education WeDo 2.0

 

LEGO® Education WeDo 2.0 ble lansert i januar 2016 og er det produktet vi har holdt flest kurs innen siden da.

WeDo 2.0 vil engasjere og motivere elever til arbeid med naturfag, teknologi og programmering gjennom bruk av motoriserte LEGO® -modeller og enkel programmering på datamaskiner eller tablets.

 

Passer for: 

Lærere i naturfag og matematik f.o.m. 2. klasse. SFO-ansatte.

Det trengs ingen forkunnskaper.

 

Varighet:

3-4 timer

 

Kursets oppbygging:

- Gjennomgang av grunnsettet til WeDo 2.0

- Gjennomgang av programvare og lærerveiledning.

- Introduksjon til konstruksjon og programmering av motoriserte LEGO -modeller og tilhørende undervisningsmateriell

- Deltakerne blir kjent med verktøyet gjennom praktiske oppgaver hvor de selv gjennomfører noen av aktivitetene som er utviklet

- Diskusjon om bruk i klasserommet og hvordan verktøyet kan integreres med lokale- og nasjonale læreplaner.

 

Formålet med kurset:

Kursdeltakerne vil få grunnleggende kjennskap til WeDo 2.0. Etter kurset vil du ha praktiske ferdigheter og forståelse for hvordan WeDo 2.0 og tilhørende undervisningsmateriell kan anvendes i klasserommet. I tillegg lærer du hvordan arbeidet med WeDo 2.0 kan integreres med nasjonale og lokale læreplaner.Kontakt oss for mer informasjon og pristilbud.

 

FIRST® LEGO® League kurs i forskning og programmering

 

I FIRST® LEGO® League Explore får barn i alderen 6-9 år oppleve naturfag, matematikk, teknologi og design på en praktisk og spennende måte. Hver år skal elevene utforske et nytt og samfunnsaktuelt tema. Dette temaet er likt temaet i FIRST® LEGO® League Challenge, men oppdraget er tilpasset yngre barn. Konseptet FIRST® LEGO® League Explore er tilpasset kompetansemål og de grunnleggende ferdighetene i Fagfornyelsen, men det er også et prosjekt som passer godt for SFO, fritidsklubber, robotklubber, vennegjenger osv.

 

Passer for:

- Lærere/Veiledere fra 1.-4. Klasse

- Veiledere for private lag i FIRST® LEGO® League Explore

 

Varighet:

3-4 timer

 

Kursets oppbygning:

Om FIRST® LEGO® League Explore

Forskning og metodikk

Programmering og utforskning av WeDo 2.0. robot.

 

Formål med kurset:

Formålet med kurset er at du som veileder skal få kjennskap til prosjektet og få tips til hvordan du kan organisere FIRST® LEGO® League Explore med ditt lag. Gjennom kurset vil du få innføring i både forskning og programmering.

 

Kontakt oss for mer informasjon og pristilbud.